Việc làm đang tuyển dụng tại NAVIGOS GROUP'S CLIENTS: THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG VỀ HÀNG TIÊU DÙNG NHANH. BÁO CÁO TRỰC TIẾP CHO PHÓ TGĐ NGƯỜI NHẬT

1 việc làm đã tìm thấy

Trợ Lý kiêm Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật

NAVIGOS GROUP'S CLIENTS: THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG VỀ HÀNG TIÊU DÙNG NHANH. BÁO CÁO TRỰC TIẾP CHO PHÓ TGĐ NGƯỜI NHẬT

Lương: 25-30 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 27/12/2019

NAVIGOS GROUP'S CLIENTS: THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG VỀ HÀNG TIÊU DÙNG NHANH. BÁO CÁO TRỰC TIẾP CHO PHÓ TGĐ NGƯỜI NHẬT

Địa chỉ: HCMC - Quy mô: 100-499 nhân viên

Navigos Group's Clients: Thương hiệu nổi tiếng về hàng tiêu dùng nhanh. Báo cáo trực tiếp cho Phó TGĐ người Nhật