Việc làm đang tuyển dụng tại NAVIGOS GROUP'S CLIENTS: A WELL-KNOWN MANUFACTURING COMPANY FROM JAPAN.

2 việc làm đã tìm thấy

[Gấp] Quản Lý Kho Nguyên Liệu | HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa

NAVIGOS GROUP'S CLIENTS: A WELL-KNOWN MANUFACTURING COMPANY FROM JAPAN.

Lương: 12-15 triệu Khu vực: Bình Dương, Đồng Nai, Hồ Chí Minh Hạn nộp: Đã hết hạn

[Gấp] Thủ Kho Nguyên Vật Liệu (HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa)

NAVIGOS GROUP'S CLIENTS: A WELL-KNOWN MANUFACTURING COMPANY FROM JAPAN.

Lương: 12-15 triệu Khu vực: Bình Dương, Đồng Nai, Hồ Chí Minh Hạn nộp: Đã hết hạn

NAVIGOS GROUP'S CLIENTS: A WELL-KNOWN MANUFACTURING COMPANY FROM JAPAN.

Địa chỉ: HCMC - Quy mô: 100-499 nhân viên

Navigos Group's Clients: A well-known manufacturing company from Japan.