Việc làm đang tuyển dụng tại Mixue Bing Cheng

0 việc làm đã tìm thấy

Mixue Bing Cheng

Mixue Bing Cheng là chuỗi Kem và trà sữa 21 năm ở Đại Lục, mở rộng thị trường Việt Nam vào 2019.