Việc làm đang tuyển dụng tại LIVE ITALIAN LUXURY

0 việc làm đã tìm thấy

LIVE ITALIAN LUXURY

Địa chỉ: - Quy mô: Ít hơn 10 nhân viên

Launched in 2017, Live Italian Luxury is a new startup focusing on high quality Italian medical products. We give our consulting to some European companies for developing in the Asian market.