Việc làm đang tuyển dụng tại Kimstoon Animation Co., Ltd.

0 việc làm đã tìm thấy

Kimstoon Animation Co., Ltd.

Kimstoon Animation Co., Ltd. là công ty chuyên vẽ background hoạt hình (Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ,...). Công ty có trụ sở tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.