Việc làm đang tuyển dụng tại KDY ALOE CO., LTD

0 việc làm đã tìm thấy

KDY ALOE CO., LTD

Địa chỉ: 53a Bau cat 1, ward 14, Tan Binh district - Quy mô: 25-99 nhân viên

● Company Name : KDY Aloe Co., Ltd ● Industry Type : Sản xuất sản phẩm từ Lô hội tự trồng tại nông trại ở Hàn Quốc ● Web Site : http://www.kdyaloe.com/