Việc làm đang tuyển dụng tại JFE YEN XA WASTE WATER TREATMENT PLANT

0 việc làm đã tìm thấy

JFE YEN XA WASTE WATER TREATMENT PLANT

Địa chỉ: Thanh Liet, Thanh Tri, Ha Noi - Quy mô: 25-99 nhân viên

JFE Engineering Corporation is Main Contractor of the Package 1: Construction of Yen Xa WWTP, capacity 270,000m3/ day under “ Hanoi City Yen Xa Sewerage System Project.