JEISYS MEDICAL

0
0 đánh giá

Tổng quan về JEISYS MEDICAL

Trụ sở chính

Nhân viên100-499 nhân viên

기업소개 ㈜제이시스메디칼 입니다. 2001년, “The Leader in Medical Technology”라는 기업슬로건으로 첫 선을 보인 제이시스는 국내 레이저의료기기 분야의 신화를 거듭 탄생시키며 I.P.L. 시장의 선두주자로서 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 해외에서도 품질과 기술력을 인정받고 있는 제이시스는 끊임없는 기술개발과 철저한 서비스 본위의 자세로 소비자의 다양한 요구에 부응하며, 보다 완벽한 제품을 위한 지속적인 제품 업그레이드를 실시하는 경영 방식은 지금의 제이시스를 만드는 원동력이었습니다. 기존의 고가의 국외장비를 대체할 저렴한 가격에 품질과 성능을 높인 제품을 기반으로 꾸준한 사랑을 받고 있는 제이시스는 본사 및 대리점을 통하여 항상 고객에게 새롭게 업그레이드 되는 모습을 보여줌으로써 단순한 의료기기 제조업체가 아닌, 든든한 동반자가 되도록 노력하겠습니다. “현재의 제이시스”는 “과거의 제이시스”와는 다르다는 자신감으로 보다 더 발전하는 기업으로 거듭나겠습니다. [제이시스의 미션] 자신과 동료, 고객과 업계, 더 나아가서는 세상이 더 풍요롭고 행복해지는데 기여한다. [비젼] 국내 미용 의료 시장에서 업계 최고 역량의 1등 기업이 된다. [Value] 1. 우리는 사명의식을 돈보다 더 큰 가치로 생각한다. 2. 우리는 사랑하는 마음보다 더 큰 질책을 상대에게 하지 않는다. 3. 우리는 관계를 실적보다 중요하게 생각한다. 4. 우리는 우리와 이해관계자 모두가 풍족해질 자원이 주어지는 것을 믿는다. • 가치경영 모든 선택의 순간에 미션과 비젼과 가치를 추구하는 결정을 하며 이를 제이시스의 필라소피로서 전 사원이 공유하며 추구하는 것을 말한다. • 인재경영 인재를 통해서 지속이 가능한 사람을 키워서 그를 통해 성과를 낸다는 것으로 인재를 회사의 최우선 자산으로 삼겠다는 정책이다.  WHAT : 사람을 키워서 그를 통해 성과를 낸다.  HOW : - 처음부터 적합한 자원을 제대로 선발 - 계획적 3대 관리(배치, 양성, 발탁) - 직원이 주도적으로 성장 & 경력개발  WHY : - 기업은 인재와 시스템을 통해 영속할 수 있다. - 인재를 통해서만 혁신이 일어난다 * 회사의 가장 중요한 자산은 인재이며, 이의 선발, 배치, 개발, 평가, 포상시스템에 의하여 관리한다. [사업영역] * 제조 - ULTRA PULSE CO2 Laser - Blue Light With He-Ne Laser - Q switched Nd;YAG Laser - 비침습 지방 제거 HIFU system - Advanced HIFU system * 학회운영 및 교육사업 - 정기적인 학회운영 준비중(Live-Surgery 포함) - 성형외과 상담실장 교육 * 병원체인사업 - 국내외 성형/피부과 프렌차이스 사업 진행
Các thông tin trên chỉ mang tính tham khảo! Thông tin JEISYS MEDICAL hiện có thể đã thay đổi! Nếu bạn thấy thông tin trên không chính xác, xin vui lòng liên hệ timviec24h tại địa chỉ email: ntd.timviec24h.vn@gmail.com hoặc liên hệ zalo (0345820482) hỗ trợ viên Nguyễn Hùng.
Để liên hệ với JEISYS MEDICAL quý khách vui lòng gọi điện đến số điện thoại của công ty hoặc đến trực tiếp địa chỉ gặp nhân viên để được hỗ trợ.
Thông tin trên được cập nhật tự động từ đánh giá JEISYS MEDICAL trên Timviec24h.vn
CEO JEISYS MEDICAL

Người đứng đầu

0/100

Chưa có đánh giá nào cho vị CEO này

소프트웨어 개발자 (C++, C#)

JEISYS MEDICAL

Lương: Trên 30 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: Đã hết hạn