Việc làm đang tuyển dụng tại GMO-Z.COM BRIGHTS VIỆT NAM

0 việc làm đã tìm thấy

GMO-Z.COM BRIGHTS VIỆT NAM

Địa chỉ: 11F, TNR Tower, 180-192 Nguyen Cong Tru, Nguyen Thai Binh Ward, Dist 1, HCM City - Quy mô: 25-99 nhân viên

Gmo-Z.com Brights Việt Nam is a Japanese software company specializing in domain name and brand name services for Japanese customers, belong to GMO Brights Consulting Inc- a top Japanese information technology development corporation. Website: http://brights.vn/