Việc làm đang tuyển dụng tại ESPRESSOMAN VIETNAM

0 việc làm đã tìm thấy

ESPRESSOMAN VIETNAM

Địa chỉ: TK / 16/28 NGUYEN CANH CHAN, PHUONG CAU KHO, Q1 TPHCM - Quy mô: Ít hơn 10 nhân viên

We are a coffee company in Thailand. We supply coffee machines, coffee grinders, coffee roasters, and all equipment. Our main coffee roasting factory is based in Pattaya. for more info www.espressomanshop.com