Việc làm đang tuyển dụng tại ECOSET CO.,LTD

2 việc làm đã tìm thấy

Oversea Sales Staff Cum Korean Interpreter, Translator - Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

ECOSET CO.,LTD

Lương: 20-25 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 15/12/2019

Sales & Translation Staff

ECOSET CO.,LTD

Lương: 20-25 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 07/12/2019

ECOSET CO.,LTD

Địa chỉ: 517-5 Mongnae-dong, Danwon-gu, Ansan-si, 15658 , Gyeonggi-do, Korea - Quy mô: 25-99 nhân viên

Website: www.ecoset.co.kr