Việc làm đang tuyển dụng tại CTCP NÔNG NGHIỆP SẠCH VIỆT NAM AVATA

0 việc làm đã tìm thấy

CTCP NÔNG NGHIỆP SẠCH VIỆT NAM AVATA

Công ty sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực trà.
Sản phẩm gồm có trà cánh, trà túi nhúng cao cấp thương hiệu The Lover Tea.