Việc làm đang tuyển dụng tại CT TNHH NMS VIETNAM

0 việc làm đã tìm thấy

CT TNHH NMS VIETNAM

Công ty chuyên nhận ủy thác sản xuất từ khách hàng, các mặt hàng về cơ Khí, điện, điện tử Hiện tại công ty có khoảng 1000 nhân viên, đang sản xuất về mảng điện tử, dây dẫn truyền thông cho xe ô tô