Việc làm đang tuyển dụng tại Công ty TNHH Truyền thông Unblur Việt Nam

0 việc làm đã tìm thấy

Công ty TNHH Truyền thông Unblur Việt Nam

Unblur Creative là công ty Truyền Thông tại Hà Nội, chuyên cung cấp các dịch vụ quảng cáo uy tín và xây dựng các giải pháp vừa đảm bảo tính chiến lược và cả sáng tạo cho các thương hiệu, doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ/ phi chính phủ/ phi lợi nhuận. Unblur cung cấp 4 dịch vụ chính: Chiến dịch xây dựng thương hiệu, Ra mắt sản phẩm, Studio sáng tạo, Các công cụ truyền thông cải tiến. Xem thêm tại: http://www.unblur.com.vn