Việc làm đang tuyển dụng tại Công ty TNHH Truyền thông Nicotex Việt Nam

0 việc làm đã tìm thấy

Công ty TNHH Truyền thông Nicotex Việt Nam

Công ty Du lịch Nicotex – Nicotex Tour là 1 trong 16 công ty thành viên trực thuộc Tổng công ty Nicotex (nguyên là công ty Nicotex Bộ Quốc Phòng). Thành lập năm 1990. Công ty Du lịch Nicotex hoạt động trong lĩnh vực Du Lịch Lữ hành trong nước và Quốc tế.