Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY TNHH MEDPLUS1

0 việc làm đã tìm thấy

CÔNG TY TNHH MEDPLUS1

Công ty TNHH MedPlus1 là một pháp nhân được thành lập vào ngày 9/3/2015 trên hình thức là công ty con của tập đoàn SRD (Nhật Bản) với 98,5% là vốn đầu tư từ công ty mẹ. Công ty được cấp phép từ Bộ Y tế Việt Nam và bắt đầu chính thức đi vào hoạt động từ ngày 25/6/2015 với nghiệp vụ chính : Cung ứng điều phối viên để hỗ trợ nghiên cứu lâm sàng.