Việc làm đang tuyển dụng tại Cong ty TNHH Le Minh

0 việc làm đã tìm thấy

Cong ty TNHH Le Minh

được thành lập từ năm 2013, công ty Lê Minh chuyên sán xuất thực phẩm, với lượng công nhân từ 100- 200 người, hiện do nhu cầu mở rộng sản xuất công ty đang tuyển số lượng lớn công nhân nam nữ độ tuổi từ 18- 55.