Việc làm đang tuyển dụng tại Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng và chuyển giao Công Nghệ Friendco

0 việc làm đã tìm thấy

Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng và chuyển giao Công Nghệ Friendco

Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng và chuyển giao Công Nghệ Friendco Phone: 02462912201 Địa chỉ: Số nhà 20- NV5 Khu Tổng cục 5, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội