Việc làm đang tuyển dụng tại Công ty TNHH HOSHA

0 việc làm đã tìm thấy

Công ty TNHH HOSHA

Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp dịch vụ thu thập dữ liệu theo các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất với mức giá hợp lý và mang lại lợi ích cho các công ty/ đối tác. Mục đích của chúng tôi là đem đến những giải pháp mà khách hàng cần với những quy trình kiểm soát chất lượng có thể kiểm chứng. Chúng tôi tập trung cung cấp dịch vụ đến các đối tác quốc tế và khách hàng trong nước về các dịch vụ nghiên cứu thị trường và Marketing Online.