Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP CHENG YI

0 việc làm đã tìm thấy

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP CHENG YI

1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : CHENG YI INDUSTRIAL CHEMICAL COMPANY LIMITED 2. Mã số Thuế : 0315417622 3. Địa chỉ trụ sở : 5C9 Đường Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 4. Ngày cấp giấy phép lần đầu : 01/12/2018