Việc làm đang tuyển dụng tại CONG TY TNHH EXPORUM VIETNAM

6 việc làm đã tìm thấy

Project Assistant (Trợ Lý Dự Án Cho Triển Lãm)

CONG TY TNHH EXPORUM VIETNAM

Lương: 7-10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: Đã hết hạn

Project Executive (for Exhibition)

CONG TY TNHH EXPORUM VIETNAM

Lương: 7-10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: Đã hết hạn

Exhibition Sales Project Manager / Quản Lý Dự Án Triển Lãm

CONG TY TNHH EXPORUM VIETNAM

Lương: 12-15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: Đã hết hạn

Assistant To Sales Manager / Trợ Lý Cho Quản Lý Dự Án

CONG TY TNHH EXPORUM VIETNAM

Lương: 7-10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: Đã hết hạn

Project Manager

CONG TY TNHH EXPORUM VIETNAM

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: Đã hết hạn

Assistant To Project Manager

CONG TY TNHH EXPORUM VIETNAM

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: Đã hết hạn

CONG TY TNHH EXPORUM VIETNAM

.