Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SÀI GÒN (SAGOPHA)

0 việc làm đã tìm thấy

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SÀI GÒN (SAGOPHA)

Công ty TNHH Dược Phẩm Sàigòn (SAGOPHA) Là một trong những công ty sản xuất dược phẩm tư nhân đầu tiên thành lập tại VN, sau ngày thống nhất đất nước.