Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIẾT KẾ ANCONS

0 việc làm đã tìm thấy

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIẾT KẾ ANCONS

Là Nhà thầu tham gia các dự án lớn của Coteccons group, Đại Phúc group như Vin City, Vạn Phúc City ...