Việc làm đang tuyển dụng tại Công ty TNHH Âm Thanh Quốc Vũ

0 việc làm đã tìm thấy

Công ty TNHH Âm Thanh Quốc Vũ

Âm Thanh Quốc Vũ (QV Sound) cung cấp chất lượng cao nhất và thiết kế hệ thống âm thanh, thuê hệ thống, lắp đặt, buôn bán và dịch vụ đến khách hàng. Âm Thanh Quốc Vũ có khả năng đáp ứng những hệ thống âm thanh cao cấp cho sân vận động, sân khấu, khu giải trí, trung tâm hội nghị và nhà hát cũng như những cơ sở giáo dục, tôn giáo và chính phủ. QVSound là nhà phân phối chính thức thương hiệu Âm Thanh thánh đường AVE - Stuttgart ( Đức Quốc ), giắc Neutrik ( Liechtenstein ), Dây Vandamme (Anh Quốc), giá nhạc cụ K-M ( Đức Quốc )và cung cấp sản phẩm âm thanh QSC ( Hoa- Kỳ)