Việc làm đang tuyển dụng tại Công ty CPXD Công trình giao thông và cơ giới

0 việc làm đã tìm thấy

Công ty CPXD Công trình giao thông và cơ giới

- Đầu tư kinh doanh Văn phòng và Nhà xưởng cho thuê; - Thi công xây lắp. - Khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng. - Cho thuê thiết bị thi công cơ giới.