Việc làm đang tuyển dụng tại Công ty CP đầu tư BĐS HomeGroup

0 việc làm đã tìm thấy

Công ty CP đầu tư BĐS HomeGroup

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản hướng tới xây dựng sự tin tưởng và đem lại lợi ích tối đa của cổ đông, đối tác và của khách hàng; luôn năng động, sáng tạo trong quá trình xây dựng và phát triển; coi đó là lợi ích cốt lõi của chính doanh nghiệp.