Việc làm đang tuyển dụng tại Công ty CP đào tạo và công nghệ STEC

0 việc làm đã tìm thấy

Công ty CP đào tạo và công nghệ STEC

Viện Đào Tạo STEC trực thuộc công ty CP đào tạo và công nghệ STEC. STEC là một công ty hoạt động trong các lĩnh vực Đào tạo quản lý dự án, đấu thầu; Đào tạo kỹ năng và Phát triển CNTT. Hiện nay, để mở rộng hoạt động và đáp ứng nhu cầu phát triển Viện đào tạo STEC đang tìm kiếm và tuyển dụng các nhân sự phù hợp cho vị trí nhân viên kinh doanh.