Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY CỔ PHẦN TUẦN SAN THẾ GIỚI MỚI

0 việc làm đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN TUẦN SAN THẾ GIỚI MỚI

Địa chỉ: 52 Đông Du, Quận 1 - Quy mô:

Công ty Cổ phần Tuần san Thế Giới Mới (tiền thân là Công ty Cổ phần VĨNH THẮNG) được thành lập vào tháng 4 năm 2005. Một trong những người sáng lập là nhà báo - nhà giáo - doanh nhân Phan Tấn Thắng (bút danh Vĩnh Thắng). Ông là người đầu tiên khai sinh các chương trình - dịch vụ - sự kiện truyền thông tiêu biểu tại Việt Nam như: • Chương trình Tư vấn mùa thi • Chương trình Tư vấn Giáo dục - Tuyển sinh - Du học qua Tổng đài điện thoại 1081 • Chương trình tư vấn truyền hình trực tiếp ĐÀO TẠO & HỘI NHẬP • Dự án Quả cầu thời sự GÓP XANH MÔI TRƯỜNG Hiện nay các cổ đông của Công ty Tuần san Thế Giới Mới thuộc các quốc gia Việt Nam, Hoa Kỳ và Nhật Bản.