Việc làm đang tuyển dụng tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Việt Hà

0 việc làm đã tìm thấy

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Việt Hà

Công ty được thành lập vào năm 2005. Hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực tư vấn thiết kế các công trình thủy lợi, thủy điện