Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THÀNH VIỆT NAM

1 việc làm đã tìm thấy

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch & Quy Hoạch Cảnh Quan

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THÀNH VIỆT NAM

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/10/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THÀNH VIỆT NAM

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group) là doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, với 16 công ty thành viên, công ty liên kết. Hiện nay, TTVN đang tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng: Năng lượng tái tạo, Hạ tầng đô thị, Bất động sản và Đầu tư tài chính. TTVN được giao nhiệm vụ triển khai một số dự án trọng điểm nhằm gắn kết hoạt động kinh tế với thực hiện công tác nghiệp vụ của đơn vị góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn nơi doanh nghiệp hoạt động. Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh của TTVN Group là: Xây dựng đội ngũ quản lý có năng lực, trình độ cao, sáng tạo và đoàn kết.