Việc làm đang tuyển dụng tại Công ty Cổ phần sách và Truyền thông Văn hóa Việt

0 việc làm đã tìm thấy

Công ty Cổ phần sách và Truyền thông Văn hóa Việt

Chúng tôi là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực biên soạn sách lịch sử và các ấn phẩm văn hóa - xã hội, mục tiêu trở thành đơn vị truyền thông tiên phong, chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, có đội ngũ nhân sự giàu tri thức, học vấn và nội lực sáng tạo. Trong chiến lược phát triển của mình, chúng tôi luôn coi con người là nguồn lực quan trọng nhất, quý giá nhất.