Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH DÂN TỘC

0 việc làm đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH DÂN TỘC

Địa chỉ: 25 Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam - Quy mô: 25-99 nhân viên

Công ty Cổ phần Sách dân tộc là đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Công ty hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 15/12/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Ngành nghề kinh doanh chính là: - Xuất bản, in, phát hành Sách cho học sinh dân tộc, Sách mầm non. - Tổ chức khai thác đề tài, liên kết xuất bản sách và các sản phẩm giáo dục khác cho các cấp, bậc học theo định hướng đa dạng hóa sản phẩm. - Mở rộng việc hợp tác với các cơ quan, các tổ chức trong nước và quốc tế, tạo nguồn tài trợ hoặc phối hợp trong việc biên soạn, xuất bản sách. - Kinh doanh các ngành, nghề khác theo quy định của Pháp luât.