Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTY X (HƯNG THỊNH LAND)

0 việc làm đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTY X (HƯNG THỊNH LAND)

Địa chỉ: 163 Hoa Lan Phường 2 Quận Phú Nhuận Tp. Hồ Chí Minh - Quy mô: 1.000-4.999 nhân viên

Công ty Cổ Phần Property X là công ty thành viên của tập đoàn Hưng Thịnh Corporation.