Việc làm đang tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Nam Định Sigil

0 việc làm đã tìm thấy

Công ty Cổ phần Nam Định Sigil

Công ty Cổ phần Nam Định Sigil được thành lập theo giấy chứng nhận đầu tư số : 0601156731 chứng nhận lần đầu : ngày 22/03/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp. Công ty cổ phần Nam Định Sigil là công ty chuyên sản xuất và gia công hàng may mặc. Công ty cổ phần Nam Định Sigil là công ty liên kết với công ty Ningbo Sigil tại Hongkong với các lịch sử lâu dài về may mặc và sản xuất hàng cao cấp và đã có nhiều nhà máy trên toàn thế giới như nhà máy tại Trung Quốc, Campuchia và Việt Nam.