Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY CỔ PHẦN MICRO HIGH TECH

0 việc làm đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN MICRO HIGH TECH

Công ty CP Micro High Tech được thành lập vào năm 2015 (tên công ty cũ: Công ty Cổ phần Minh Hợp), ngành nghề kinh doanh chủ yếu là Lập trình máy vi tính, Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính, Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính, Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan,.....