Việc làm đang tuyển dụng tại Công ty cổ phần hóa dược và công nghệ sinh học Biogreen

0 việc làm đã tìm thấy

Công ty cổ phần hóa dược và công nghệ sinh học Biogreen

Công ty cổ phần hóa dược và công nghệ sinh học Biogreen được thành lập năm 2013, ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm chức năng. Công ty Biogreen là một công ty trẻ, năng động, nơi năng lực và đóng góp của người lao động được ghi nhận và hưởng đúng quyền lợi. Chúng tôi phát triển công ty theo hướng bền vững, gắn kết, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau chia sẻ.