Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM

0 việc làm đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM

Công ty Geo Foods là Thương hiệu dành cho đối tượng cao cấp và thu nhập cao. Định vị chính là trái cây, thực phẩm (bò kobe, cá ngừ đại dương, cá hồi, cá tuyết,…), wishky Nhật và Sake……