Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÀ NỘI

8 việc làm đã tìm thấy

Nhân viên maketing cho bệnh viện tại Hàn Quốc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Lương: 25-30 triệu Khu vực: Hà Nội, Hồ Chí Minh Hạn nộp: Đã hết hạn

Trưởng bộ phận maketing tại Hàn Quốc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Lương: 25-30 triệu Khu vực: Hà Nội, Hồ Chí Minh Hạn nộp: Đã hết hạn

BÁC SỸ THẨM MỸ MŨI TẠI HÀN QUỐC [THU NHẬP 3000 - 5000 USD]

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội, Hồ Chí Minh Hạn nộp: Đã hết hạn

TUYỂN Y TÁ LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC [THU NHẬP 1000 - 1500 USD]

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: Đã hết hạn

Trưởng bộ phận maketing

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Lương: 25-30 triệu Khu vực: Hà Nội, Hồ Chí Minh Hạn nộp: Đã hết hạn

Nhân viên maketing cho bệnh viện

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Lương: 25-30 triệu Khu vực: Hà Nội, Hồ Chí Minh Hạn nộp: Đã hết hạn

BÁC SỸ THẨM MỸ MŨI [THU NHẬP 3000 - 5000 USD]

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội, Hồ Chí Minh Hạn nộp: Đã hết hạn

TUYỂN Y TÁ [THU NHẬP 1000 - 1500 USD]

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: Đã hết hạn