Việc làm đang tuyển dụng tại CONCRETE CORP.

1 việc làm đã tìm thấy

[Back-End]Ruby or PHP Web System Dev.[Up to $2000]

CONCRETE CORP.

Lương: Trên 30 triệu Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: Đã hết hạn

CONCRETE CORP.

Địa chỉ: No. 5A Phu Gia Compound, 144 Ong Ich Khiem, Thanh Binh ward, Hai Chau District, Danang, Vietnam - Quy mô: Ít hơn 10 nhân viên

We are a Japanese startup company and will do Web system development. We have many Japanese corporate big clients. Currently there are 6 members at Da-nang.I hope will make it a company of 20 people soon. We development web system E-commerce, Reservation management system, Web media(WordPress) etc .. with their request. We collaborate with Japanese group companies and develop with advanced technology. Members will be skill up by always challenging advanced program language and framework.