Việc làm đang tuyển dụng tại Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Thái Bình Dương

0 việc làm đã tìm thấy

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Thái Bình Dương

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Thái Bình Dương với chức năng hoạt động cung cấp các dịch vụ: Kiểm toán Báo cáo tài chính, Kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư, Tư vấn về tài chính doanh nghiệp, kế toán, thuế…. Đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp phép và Bộ Tài chính công nhận là một trong những đơn vị đủ điều kiện cung cấp dịch vụ Kiểm toán tại Việt Nam;