Việc làm đang tuyển dụng tại BS ENTERTAIMENT

0 việc làm đã tìm thấy

BS ENTERTAIMENT

Địa chỉ: 62/7 Thach Thi Thanh , Phuong Tan Dinh , Quan 1 - Quy mô: 10-24 nhân viên

CÔNG TY TNHH BS ENTERTAINMENT VIỆT NAM là Công ty về youtube, 100% vốn từ Hàn Quốc. Công ty hoạt động ở các lĩnh vực talk show, game, đời sống xã hội.