Việc làm đang tuyển dụng tại British International School Hanoi

0 việc làm đã tìm thấy

British International School Hanoi

Địa chỉ: Lot H3-H4 Hoa Lan Road, Vinhomes Riverside, Long Bien, Hanoi - Quy mô: 200-500 người

British International School Hanoi is a first-class international school in Vietnam and one of the leading international schools in South East Asia.

Please visit our website for further information at: https://www.nordangliaeducation.com/en/our-schools/vietnam/hanoi/bis