Việc làm đang tuyển dụng tại BRANDMAX COMMUNICATION CO., LTD.

0 việc làm đã tìm thấy

BRANDMAX COMMUNICATION CO., LTD.

Địa chỉ: 13-15 Bàu Cát 4, P.14, Q. TB - Quy mô: 25-99 nhân viên

Headquarter: 5th floor, 25 Bis Nguyen Thi Minh Khai, Ben Nghe ward, Dist. 1, HCMC Rep office: 13-15 Bau Cat 4, Ward 14, Tan Binh Dist., HCMC