Việc làm đang tuyển dụng tại BIPLUG

0 việc làm đã tìm thấy

BIPLUG

Địa chỉ: Ho Chi Minh City - Quy mô: 25-99 nhân viên

● Company Name : BiPlug ● Industry Type : IT Software Startup / IT Platform Business ● Web Site : https://www.biplug.co.kr/ ● Major Achievement Raised 1.5 Million USD investment