Việc làm đang tuyển dụng tại A 100% FOREIGN INVESTED ENTERPRISE

0 việc làm đã tìm thấy

A 100% FOREIGN INVESTED ENTERPRISE

Địa chỉ: Tu Liem, Hanoi, Vietnam - Quy mô: 100-499 nhân viên

We are a 100% Japanese own enterprise For expanding our new business, we are in urgent need of 03 Sales Representatives