Ứng viên ngành Luật/Pháp lý

Tìm thấy 54 ứng viên phù hợp theo tiêu chí của quý khách

thực tập sinh/ nhân viên

Hoàng Thị Kim Oanh

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: Chưa cập nhật

Lương: Thương lượng

Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Giải phóng mặt bằng

trần huy giang

Trình độ: Thạc sĩ|Cấp bậc: Trưởng phòng

Kinh nghiệm: 6 năm

Lương: 25-30 triệu

Hà Nội

NHÂN VIÊN PHÁP LÝ/ PHÁP CHẾ

LÊ CÔNG QUANG

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: 1 năm

Lương: 7-10 triệu

Hồ Chí Minh

Luật/Pháp lý

Hồ Thị Mỹ Linh

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: Chưa cập nhật

Lương: 7-10 triệu

Hồ Chí Minh

Chuyên viên Pháp lý

Bùi Ngọc Luật

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: 6 năm

Lương: Thương lượng

Hà Nội

Seeking new opportunities: Export - Import, Logistics, Cargo Insurance, Maritime, Law, Shipbroking, Ship Chartering

Nguyễn Hữu Hoàng Phiên

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: 1 năm

Lương: Thương lượng

Hồ Chí Minh

Nhân viên đền bù giải phóng mặt bằng

trần văn khán

Trình độ: Kỹ sư|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: 6 năm

Lương: Thương lượng

Hồ Chí Minh

Chuyên viên tài chính đầu tư

Bùi Tùng

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Phó phòng

Kinh nghiệm: 3 năm

Lương: 15-20 triệu

Hà Nội, Hải Dương

Nhân viên pháp chế

Lê Văn Vinh

Trình độ: Thạc sĩ|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: 4 năm

Lương: 10-12 triệu

Hồ Chí Minh

Nhân viên pháp chế - hành chính

Nguyễn Thị Thùy Dương

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: 3 năm

Lương: 7-10 triệu

Hà Nội

Nhân viên

Nguyễn văn lọc

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: Chưa cập nhật

Lương: Thương lượng

Hà Nội, Thanh Hóa

luật/pháp lý

Nguyễn Thị Mỹ Anh

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: 6 năm

Lương: Thương lượng

Bình Dương

nhân viên tư vấn luật

Trần Lệ Hường

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: 2 năm

Lương: 7-10 triệu

Bắc Giang, Bắc Ninh

Nhân viên bồi thường, giải phóng mặt bằng

Lê Quang Bình

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: 5 năm

Lương: 12-15 triệu

Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai

Nhân viên

Trần Thị Hải Lê

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: 1 năm

Lương: Thương lượng

Hà Nội

nhân viên

Lê Thi Tuyến

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: 3 năm

Lương: 10-12 triệu

Hồ Chí Minh

Nhân viên pháp lý

NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: 1 năm

Lương: 5-7 triệu

Bình Dương

Nhân viên

Nguyễn Thị Phú

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: 4 năm

Lương: Thương lượng

Đà Nẵng

Nhân viên pháp chế

Hồ Minh Quyên

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: 1 năm

Lương: 5-7 triệu

Hà Nội

Chuyên viên

Nguyễn Văn Cương

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: 1 năm

Lương: 7-10 triệu

Hà Nội