Trọn bộ thông tin mô tả nhân viên cải tiến từ A đến Z cho bạn

Mục lục

1. Thông tin sơ lược về nhân viên cải tiến bạn nên biết

Nhân viên cải tiến là một bộ phận quan trọng trong doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Một nhân viên cải tiến sẽ thực hiện vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu hệ thống sản xuất hiện tại của doanh nghiệp, cũng như những hệ thống cải tiến khác để đưa ra quyết định cải tiến, hay định hướng cải tiến sau này.

Nhân viên sản xuất là vị trí chịu trách nhiệm trong việc thúc đẩy hoạt động sản xuất, tối ưu hóa công cụ sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như số lượng sản phẩm theo yêu cầu của doanh nghiệp. Cuối cùng, sâu xa hơn cả vị trí này thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, tái tạo sản phẩm.

Hiểu một cách đơn giản nhất nhất thì nhân viên cải tiến giống như một nhà nghiên cứu quy trình sản xuất. Công việc chính của họ là nghiên cứu hiện trạng và đưa ra những cải tiến trong đó. Trong các doanh nghiệp sản xuất đều có ít nhất một nhân viên cải tiến sản xuất, doanh nghiệp càng lớn thì số lượng nhân viên cải tiến sản xuất lại càng nhiều.

Đôi khi, trong một hệ thống sản xuất lớn sẽ có một nhóm, đội nhân viên cải tiến sản xuất. Những người dành toàn bộ thời gian làm việc của mình để nghiên cứu, để phát triển hệ thống sản xuất một cách tối ưu nhất. Trong số các vai trò của mình, vai trò quan trọng hơn cả mà một nhân viên cải tiến thực hiện đó là ứng dụng những nghiên cứu của mình trong hoạt động cải tiến làm sao đem lại năng xuất tốt nhất cho quy trình sản xuất.

Một nhân viên cải tiến đôi khi còn thực hiện công việc của một nhân viên sửa chữa máy hay nhân viên sản xuất khác. Họ tham gia vào đội kỹ thuật, hỗ trợ hay trực tiếp cải tiến công cụ sản xuất từ chính những nghiên cứu của mình. Nhìn chung, vị trí nhân viên cải tiến là vị trí tương đối quan trọng trong doanh nghiệp sản xuất, nếu không có nhân viên cải tiến, hoạt động sản xuất có thể sẽ bị ngưng trệ, đi thụt lùi so với quá khứ về sản lượng và chất lượng sản phẩm đạt được trong quá trình làm việc. Vậy cụ thể hóa, một nhân viên cải tiến sẽ thực hiện những công việc gì? Bản mô tả công việc nhân viên cải tiến ra sao?

2. Bản mô tả công việc nhân viên cải tiến chi tiết nhất

Nhân viên sản xuất thực hiện rất nhiều các công việc khác trong trong hoạt động nâng cao số lượng và chất lượng sản phẩm. Cụ thể, họ sẽ thực hiện những công việc:

2.1. Đánh giá và xây dựng kế hoạch QLHT sản xuất

Một nhân viên sản xuất sẽ thực hiện nhiệm vụ đầu tiên trong quá trình làm việc của mình đó là đánh giá hiện trạng của hệ thống sản xuất bao gồm cả máy móc trong thời điểm đó. Từ những đánh giá này sẽ là nền tảng để phân tích, đưa ra những giải pháp sau này. Cụ thể công việc họ thực hiện như sau:

- Nhân viên cải tiến thực hiện những nghiên cứu về quy trình làm việc nói chung của nhà máy trong đó bao gồm cả các quy trình sản xuất của hệ thống, sự phân công vị trí nhiệm vụ công việc cụ thể của người lao động, nghiên cứu về hệ thống máy móc cùng dây chuyền tự động hóa, các thao tác trong quản xuất, …

- Tiến hành theo dõi và thực hiện những đánh giá sản xuất đối với quy trình làm việc của từng bộ phận cụ thể.

- Kiểm tra hoạt động sản xuất, quy trình sản xuất, máy móc tham gia sản xuất cùng những công đoạn cụ thể trong dây chuyền nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm trong từng khâu nhỏ nhất.

- Tham gia vào quá trình đào tạo nhận sự bộ phận sản xuất, hay hỗ trợ đào tạo kỹ thuật viên sản xuất hay hướng dẫn làm việc khi có công nghệ sản xuất mới. Đồng thời, đưa ra những giải pháp, những cảnh báo khi vấn đề trong dây chuyền xảy ra, những trục trặc kỹ thuật trong sản xuất khi ứng dụng công nghệ mới.

2.2. Xem xét, đánh giá, báo cáo thông tin chỉ số sản xuất với cấp trên

Nhân viên cải tiến cũng thực hiện nhiệm vụ báo cáo những chỉ số, thông tin minh nghiên cứu được với cấp trên. Cụ thể:

- Tổng hợp thông tin nghiên cứu để báo cáo lên cấp trên nhằm đưa ra những đề xuất cải tiến cần thiết cũng như để lãnh đạo doanh nghiệp nắm được tình hình thực tế.

- Lập báo cáo tình hình thường niên, định kỳ hay báo cáo các vấn đề khẩn cấp với cấp trên để đưa ra những định hướng giải quyết kịp thời nhất.

- Lưu trữ thông tin về những vấn đề xảy ra trong quá trình làm việc vào kho thông tin chung. Đồng thời đưa ra các phương hướng giải quyết quá trình đó để dễ dàng ứng phó nếu như nó lặp lại trong quá khứ.

2.3. Nghiên cứu cải tiến và trực tiếp theo dõi quy trình cải tiến quy trình

Từ kết quả thu thập được trong quá trình làm việc, nhân viên cải tiến sản xuất sẽ nghiên cứu tổng thể và chi tiết để đưa ra những định hướng cải tiến quy trình sản xuất.

- Họ nghiên cứu, phân tích và lập kế hoạch cải tiến hay dự định cải tiến quy trình sản xuất.

- Điều chỉnh kế hoạch cải tiến hay xây dựng kế hoạch mới đối với hệ thống sản xuất của doanh nghiệp.

- Đưa ra ý tượng cho việc cải tiến quy trình nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nói chung.

- Tham gia vào hoạt động cải tiến, theo dõi quy trình cải tiến nhằm đảm bảo thời gian tiến hành và sát sao chất lượng trong từng hoạt động cải tiến.

- Đánh giá chất lượng sau cải tiến và so sánh kết quả này với quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm trước cải tiến nhằm xác định mức độ thành công hay thất bại cũng như đưa ra giải pháp hợp lý.

- Xác định nhanh chóng những khó khăn mà công nhân viên trong nhà máy, trong xưởng sản xuất gặp phải khi làm việc trên quy trình sản xuất mới đã cải tiến. Sử dụng kết quả này để đưa ra giải pháp cho vấn đề đang gặp phải.

- Hỗ trợ lãnh đạo cấp trên đặc biệt là CEO doanh nghiệp trong việc giám sát quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm.

2.4. Nhân viên sản xuất thực hiện những vai trò khác

- Nhân viên cải tiến chịu trách nhiệm cộng tác với các bộ phận chức năng và các nhóm chức năng chéo để lập hồ sơ các quy trình, thiết kế phương pháp để xác định cơ hội cải tiến, đề xuất, thử nghiệm và thực hiện các cải tiến đối với các quy trình đó nhằm hỗ trợ hiệu quả của thể chế.

- Trong phạm vi năng lực của mình, họ phối hợp với các bộ phận chức năng để phát triển và duy trì các chỉ số, phép đo, phương pháp và chỉ tiêu hoạt động; đánh giá các chiến lược và chương trình để đo lường việc đạt được các mục tiêu đã thiết lập; diễn giải dữ liệu thu thập được, hiện tại và dự kiến ​​để xác định các vấn đề, nguyên nhân và các lĩnh vực các thay đổi về thủ tục hoặc hệ thống được chỉ định.

-  Thiết lập lập hồ sơ các quy trình hỗ trợ cải tiến liên tục các phương thức kinh doanh hợp lý; phát triển và sửa đổi các quy trình hoạt động kinh doanh, và điều phối các giải pháp công nghệ; phát triển và sử dụng các hỗ trợ công việc, chẳng hạn như mô tả quy trình, danh sách kiểm tra, mẫu, sơ đồ và hướng dẫn để hỗ trợ nhân viên thực hiện các quy trình đã xác định; cung cấp đào tạo cho nhân viên của Trường để nâng cao kỹ năng cải tiến quy trình của họ

- Phát triển các giải pháp cho các vấn đề và mối quan tâm của tổ chức, đồng thời phát triển các chiến lược và kế hoạch thay đổi có tổ chức hoặc tiến hành đào tạo để thực hiện dự án; xem xét và viết các báo cáo và hồ sơ kỹ thuật toàn diện, xác định các giải pháp thay thế và đưa ra các khuyến nghị; giám sát các nghiên cứu đơn giản hóa công việc và đánh giá các hoạt động và thủ tục

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

- Nhân viên được kỳ vọng sẽ hoàn thành các nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả, hiệu quả và có năng lực và phấn đấu để cải tiến và hoàn thành xuất sắc mọi công việc được thực hiện. Ngoài ra, nhân viên phải hiểu được vai trò toàn diện của trường cao đẳng cộng đồng và hợp tác và làm việc hài hòa với sinh viên, giảng viên, nhân viên và công chúng.  Nhân viên sẽ tuân theo tất cả các chính sách, quy tắc, quy định và hướng dẫn của trường đại học liên quan đến vị trí này.

3. Nhân viên cải tiến sản xuất cần đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng nào?

Hiện nay, vị trí nhân viên cải tiến sản xuất ngày càng trở nên quan trọng trong hệ thống bộ máy làm việc của doanh nghiệp đặc biệt là của các nhà máy. Và để ứng tuyển thành công vị trí này, nhân viên cải tiến sản xuất sẽ cần đáp ứng những yêu cầu tuyển dụng như sau:

3.1. Yêu cầu về kinh nghiệm, trình độ và kỹ năng

Đầu tiên, để ứng tuyển vào vị trí này bạn sẽ phải đáp ứng các yêu cầu sơ tuyển về trình độ chuyên môn, về kinh nghiệm làm việc và kỹ năng thực hiện công việc đó.

- Về trình độ chuyên môn: thông thường, tối thiểu một nhân viên cải tiến sản xuất sẽ phải tốt nghiệp trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành sản xuất, quản lý sản xuất, tự động hóa, … hay những chuyên ngành liên quan đến cải tiến sản xuất khác. Trong trình độ chuyên môn thì xếp loại tốt nghiệp của bạn càng cao thì điểm cộng của bạn trong mắt nhà tuyển dụng sẽ càng lớn. Ngoài ra, bạn cũng có thể cung cấp thêm những chứng chỉ chuyên môn, các chứng nhận liên quan đến vị trí ứng tuyển của mình để hoàn thiện hồ sơ năng lực thật đầy đủ và thu hút.

- Kinh nghiệm làm việc: vị trí nhân viên cải tiến thường yêu cầu cao về kinh nghiệm làm việc của ứng viên. Nhân viên cải tiến chất lượng sẽ sử dụng kinh nghiệm làm việc quý báu của mình trong quá trình làm việc. Chưa kể tới một số doanh nghiệp đưa tiêu chuẩn kinh nghiệm làm việc vào yêu cầu tuyển dụng của họ ví dụ như ứng viên phải có tối thiểu từ 2 -3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành. Tuy vậy, với sinh viên mới ra trường thì bạn có thể ứng tuyển vào ví thực tập để hoàn thiện hơn những kinh nghiệm cá nhân của mình.

- Kỹ năng: đây được xem là yếu tố quan trọng khi đi ứng tuyển của ứng viên. Nhân viên cải tiến sản xuất sẽ cần những kỹ năng cứng, kỹ năng mềm hay kỹ năng chuyên môn. Chẳng hạn, họ sẽ cần có kỹ năng giao tiếp bằng cả lời nói và khả năng soạn thảo nội dung văn bản. Bởi lẽ họ thương xuyên phải giao tiếp để tìm hiểu vấn đề cũng như phải soạn thảo văn bản để báo cáo vấn đề với cấp trên. Ngoài ra, họ cũng cần những kỹ năng khác như: khả năng chịu áp lực công việc, tư duy nhanh nhạy với những công nghệ mới, cập nhật xu hướng sản xuất tiến tiến trên thế giới, ….

3.2. Hồ sơ nhân viên cải tiến cần gì?

Để ứng tuyển vị trí nhân viên cải tiến sản xuất nói riêng và các vị trí công việc khác nói chung bạn đều cần phải chuẩn bị một bản hồ sơ xin việc đẩy đủ được viết một cách chi tiết, hoàn hảo nhất. Cụ thể, khi ứng tuyển vị trí này bạn cần chuẩn bị những giấy tờ đi kèm như sau:

- Sơ yếu lí lịch.

- CV xin việc vị trí nhân viên cải tiến.

- Đơn xin việc hoặc thư xin việc vị trí nhân viên cải tiến sản xuất.

- Bằng cấp và chứng chỉ liên quan.

3.3. Kỹ năng mà nhân viên cải tiến cần có

- Kiến thức và khả năng tuân thủ các chính sách và thủ tục.

- Kiến thức về hệ thống, chiến lược và công cụ cải tiến chất lượng và quy trình.

- Kiến thức về các xu hướng và phương pháp hiện tại liên quan đến nghiên cứu và thu thập dữ liệu.

-  Kiến thức về cơ cấu tổ chức, quy trình làm việc và quy trình vận hành, cũng như quản lý nguyên tắc và thực hành.

- Kiến thức và kỹ năng trong nghiên cứu định lượng và định tính, thu thập dữ liệu, phân tích thống kê.

- Khả năng giao tiếp hiệu quả, bằng lời nói và bằng văn bản, và quan hệ với những người khác một cách chuyên nghiệp, hữu ích.

-  Khả năng quan hệ với một nhóm dân cư đa dạng và duy trì sự bình tĩnh khi đối mặt với các tình huống khó khăn, khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ và tổ chức, sắp xếp thứ tự ưu tiên và theo dõi nhiều dự án và nhiệm vụ cho đến khi hoàn thành chú ý đến từng chi tiết.

- Khả năng làm việc độc lập trong khi đóng góp cho môi trường nhóm

- Khả năng xác định và giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả và duy trì tính bảo mật nghiêm ngặt liên quan đến thông tin.

- Khả năng phân tích vấn đề, xác định giải pháp và thực hiện hành động thích hợp để giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng quá trình phán đoán và ra quyết định độc lập.

- Khả năng thiết lập và duy trì các mối quan hệ làm việc hiệu quả với các nhân viên bộ phận khác và công chúng.

- Kỹ năng sử dụng các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu phức tạp, bảng tính, xử lý văn bản và thống kê phần mềm.

- Kỹ năng làm việc trong môi trường nhóm đa chức năng sử dụng sự khéo léo và ngoại giao.

Nhân viên cải tiến sẽ được hưởng chế độ lương hấp dẫn, trung bình khoảng 9 triệu đồng. Ngoài ra, còn được hưởng những chế độ khác như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, du lịch theo quy định của doanh nghiệp, … hay thưởng quý, thưởng tháng theo năng suất sản lượng đạt được.

Nhân viên cải tiến là một công việc hấp dẫn ngày càng thu hút người lao động. Hy vọng rằng, thông qua bài viết này bạn đã nắm rõ mô tả công việc nhân viên sản cải tiến cùng những thông tin hữu ích khác cho mình.

Tải ngay bản mô tả công việc tại đây:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC.doc

Đăng ngày 21/11/2020, 64 lượt xem