Trọn bộ thông tin mô tả công việc biên dịch viên từ A đến Z

Mục lục

1. Mô tả công biên dịch viên bạn nên biết

Biên dịch là công việc hấp dẫn chuyên dịch nội dung tiếng nước ngoài ra tiếng Việt thành các văn bản. Khác với công việc phiên dịch viên – phiên dịch lời nói - biên dịch viên chủ yếu làm việc trên giấy thay vì dịch trực tiếp khi giao tiếp. Tuy nhiên những biên dịch viên cũng có thể thực hiện công việc của phiên dịch viên.

Chi tiết hóa mô tả công việc biên dịch viên như sau:

1.1. Mô tả công việc cơ bản của biên dịch viên

Một biên dịch viên sẽ thực hiện rất nhiều công việc khác nhau và nổi bật trong số này ta phải kể tới những công việc sau:

- Tham dự các hội nghị và cuộc họp và đóng vai trò là người phiên dịch chính thức để hòa giải cuộc thảo luận.

 - Dịch giữa tiếng Anh và ngôn ngữ khác được xác định bởi sinh viên nhập cư  dân số cho các gia đình của huyện.

- Chuyển tiếp các khái niệm và ý tưởng giữa các ngôn ngữ.

- Chuyển đổi các tài liệu viết từ ngôn ngữ khác được số sinh viên nhập cư xác định sang tiếng Anh hoặc ngược lại, chẳng hạn như sách, ấn phẩm, trang web hoặc thư.

- Tạo một văn bản mới bằng ngôn ngữ đích tái tạo nội dung và phong cách của văn bản gốc.

- Quản lý hệ thống yêu cầu dịch và phiên dịch, lên lịch cho nhà cung cấp dịch vụ phù hợp dựa trên nhu cầu ngôn ngữ

- Sử dụng dịch thuật có sự hỗ trợ của máy tính.

- Tạo điều kiện giao tiếp cho những người có trình độ tiếng Anh hạn chế.

- Dịch ngôn ngữ tại các cuộc họp như cuộc họp quản trị, phiên điều trần, định hướng. Thông báo cho người giám sát ngay lập tức khi giải thích các vấn đề nhạy cảm hoặc có thể báo cáo

- Giải thích cả thuật ngữ pháp lý và ngôn ngữ thường nhật.

- Đọc to các tài liệu bằng ngôn ngữ khác với ngôn ngữ mà chúng đã được viết.

- Dịch các tài liệu giáo dục và tài liệu quảng cáo thông tin do các trường học và văn phòng học khu phát hành sang một ngôn ngữ khác.

- Đi cùng với những khách không nói tiếng Anh và tạo điều kiện giao tiếp giữa bên tiếp nhận và khách.

- Khả năng làm việc hợp tác với nhiều nhóm người khác nhau.

- Đọc, viết, dịch và thông dịch tiếng Anh và một ngôn ngữ khác được xác.

- Chuẩn bị và cung cấp các bài thuyết trình theo yêu cầu; Lập kế hoạch và tổ chức công việc; Duy trì hồ sơ thường xuyên và chuẩn bị báo cáo.

- Đảm bảo các tài liệu của trường được hoàn thành chính xác và dễ đọc bằng cách dịch thông tin thích hợp.

1.2. Mô tả công việc biên dịch viên cao cấp

Các biên dịch viên cao cấp thực hiện các yêu cầu công việc, mô tả công việc khắt khe hơn so với công việc biên dịch thông thường. Các tài liệu mà thông dịch viên dịch thường là tài liệu học thuật, sách, … với ngôn ngữ mang tính học thuật cao hơn. Cụ thể thì các biên dịch viên cao cấp sẽ thực hiện những công việc sau:

- Công việc của biên dịch viên - thông dịch viên được thực hiện với mục đích dịch thuật dưới sự chỉ đạo của một quản trị viên được chỉ định, cung cấp bản dịch và thông dịch bằng miệng và bằng văn bản cho các thư từ, biểu mẫu, bài báo, hướng dẫn kỹ thuật và các tài liệu hướng dẫn và giáo dục khác từ tiếng Anh sang một  ngôn ngữ thứ hai; họ làm việc như một thông dịch viên cho nhiều cuộc họp, hội thảo, hội nghị và các sự kiện đặc biệt; thực hiện các nhiệm vụ văn thư liên quan.

- Công việc này được phân biệt với các công việc tương tự bởi các đặc điểm sau: biên dịch viên cao cấp đóng vai trò dẫn dắt, đào tạo và đưa ra phương hướng công việc cho nhân sự được giao. Biên dịch viên hỗ trợ điều phối lịch trình và hoạt động biên dịch và phiên dịch. 

- Dịch chính xác và ngắn gọn các tài liệu và các tài liệu khác từ tiếng Anh sang ngôn ngữ thứ hai và ngôn ngữ thứ hai sang tiếng Anh nhằm mục đích cung cấp bản dịch và thông dịch cho các bộ phận, phòng ban khác.

- Làm thông dịch viên cho nhiều chức năng khác nhau với mục đích cung cấp thông dịch cho viên, giáo viên hay học sinh, phụ huynh.

- Hỗ trợ điều phối và thực hiện các hội thảo về phiên dịch, theo chỉ dẫn, nhằm mục đích cung cấp, chia sẻ thông tin.

- Đọc và viết lại tài liệu bằng ngôn ngữ thứ hai với mục đích cung cấp tài liệu bằng ngôn ngữ thứ hai tuân theo các quy tắc đã thiết lập liên quan đến các yếu tố như nghĩa của từ, cấu trúc câu, ngữ pháp và dấu câu.

- Chuẩn bị các bản dịch bằng văn bản để sao chép nhằm mục đích cung cấp tài liệu bằng tiếng Trung, Nhật, Hàn hay tiếng Anh khi cần thiết.

- Vận hành nhiều loại thiết bị văn phòng bao gồm máy photocopy, máy đánh chữ, máy tính và phần mềm được giao; vận hành thiết bị phiên dịch; lái xe để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Soạn thư thường xuyên từ các hướng dẫn ngắn gọn nhằm mục đích cung cấp tài liệu dạng văn bản.

- Lưu giữ các tệp và hồ sơ học sinh thủ công và điện tử nhằm mục đích ghi lại các hoạt động, cung cấp nguồn tham chiếu và đường mòn kiểm tra cập nhật.

 -Thực hiện nhiều nhiệm vụ văn thư khác nhau nhằm mục đích hỗ trợ nhân viên được giao trong nhiều hoạt động khác nhau  .

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo sự phân công nhằm đảm bảo đơn vị công tác hoạt động có hiệu quả.

Ngoài ra, biên dịch biên còn thực hiện một số những công việc hành chính văn phòng, lưu trữ tài liệu, văn thư, … khác. Đôi lúc, họ hỗ trợ các bộ phận khác thực hiện các công việc liên quan. Biên dịch viên được đánh giá là công việc hấp dẫn với dân ngoại ngữ vì lẽ mức lương mà công việc này đem lại là vô cùng thu hút. Trung bình mỗi biên dịch viên sẽ có mức lương từ 10 triệu đồng trở lên. Đặc biệt khi họ dịch sách thì con số này có thể lên cao hơn nữa đến hàng chục, trăm triệu đồng.

Chưa kể tới, biên dịch viên còn được hưởng rất nhiều những chế độ hấp dẫn, thu hút khác như bảo hiểm, du lịch, thưởng quý, thưởng năm, … Hay đi du lịch trong và ngoài nước tùy vào từng chế độ cụ thể của từng doanh nghiệp.

Tải ngay bản mô tả công việc biên dịch viên chi tiết tại đây: MÔ TẢ CÔNG VIỆC.doc

2. Yêu cầu tuyển dụng mà biên dịch viên cần đáp ứng

Một biên dịch viên sẽ cần đáp ứng rất nhiều các yếu tố khác nhau, trong đó nổi bật là kiến thức ngôn ngữ mà họ làm việc cùng những khả năng tư duy nhanh nhạy khác.

- Kỹ năng: được yêu cầu để thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật đơn lẻ với nhu cầu tiềm năng để nâng cấp kỹ năng để đáp ứng các điều kiện công việc thay đổi. Các kỹ năng cụ thể cần có để thực hiện tốt các chức năng của công việc bao gồm: vận hành các thiết bị văn phòng tiêu chuẩn bao gồm sử dụng các ứng dụng phần mềm thích hợp; và chuẩn bị và duy trì hồ sơ chính xác.

- Kiến thức chuyên môn và liên ngành: đây là yếu tố cần thiết để thực hiện các phép toán cơ bản, bao gồm các phép tính sử dụng phân số, phần trăm tỷ số sử dụng trong dịch thuật các chuyên ngành khoa học tự nhiên; đọc thông tin kỹ thuật, soạn nhiều loại tài liệu hoặc hỗ trợ thảo luận nhóm; và giải quyết các vấn đề thực tế.

- Những khả năng khác: thường là khả năng sắp xếp thời gian, lên kế hoạch công việc, … được yêu cầu để lên lịch hoạt động, cuộc họp hoặc sự kiện;  thường thu thập, đối chiếu hoặc phân loại dữ liệu; sử dụng các thiết bị liên quan đến công việc. 

Họ cũng cần có sự linh hoạt để làm việc với những người khác trong nhiều hoàn cảnh; phân tích dữ liệu sử dụng các quy trình đã xác định nhưng khác nhau; và vận hành thiết bị bằng các phương pháp đã được tiêu chuẩn hóa. Khả năng cũng được yêu cầu để làm việc với sự đa dạng đáng kể của các cá nhân hoặc các nhóm; làm việc với dữ liệu thuộc nhiều loại hay với nhiều mục đích khác nhau; sử dụng thiết bị liên quan đến công việc. 

Khi làm việc với những người khác, giải quyết vấn đề là cần thiết để phân tích vấn đề và lập kế hoạch hành động. Giải quyết vấn đề với dữ liệu yêu cầu phân tích dựa trên các mục tiêu của tổ chức;  và giải quyết vấn đề với thiết bị được giới hạn ở mức trung bình. Các khả năng cụ thể cần thiết để thực hiện một cách thỏa đáng các chức năng của công việc bao gồm: giao tiếp với các nhóm đa dạng; thiết lập và duy trì các mối quan hệ hợp tác và làm việc hiệu quả với những người khác; và duy trì tính bảo mật.

- Trình độ chuyên môn: khi ứng tuyển vào các công ty dịch thuật, bạn sẽ cần đáp ứng yêu cầu tối thiểu về trình độ chuyên môn. Ví dụ như tốt nghiệp khoa tiếng Anh trường Đại học ngoại ngữ. Hoặc bạn sẽ cần có những chứng chỉ tiếng nước ngoài cao cấp, cùng một số chứng chỉ chuyên ngành khác để đảm bảo yêu cầu về chất lượng nội dung dịch hay khả năng dịch thuật của bạn.

Ngoài ra, bạn sẽ phải sử dụng thành thạo khả năng tin học văn phòng, một số phần mềm dịch thuật và hay các thiết bị văn phòng khác nhằm phục vụ tối đa cho quá trình làm việc.

Biên dịch viên hiện được tuyển dụng nhiều trong các doanh nghiệp, các văn phòng công chứng và đôi khi bạn cũng có thể làm việc tự do. Cụ thể hóa các tin tuyển dụng cũng như yêu cầu công việc này như nào đã được chi tiết hóa qua việc làm cụ thể trên timviec24h.vn. Bạn có thể truy cập website để trực tiếp chọn lựa công việc phù hợp cho mình. Hy vọng rằng thông qua bài viết này đã giúp bạn nắm được mô tả công việc biên dịch viên chi tiết và đầy đủ nhất.

Đăng ngày 20/11/2020, 52 lượt xem