Trọn bộ những giải đáp cho bạn về chỉ huy công trình là gì?

Mục lục

1. Chỉ huy trưởng công trình là gì? Bạn biết chưa

1.1. Định nghĩa chung về chỉ huy trưởng trong công trình

Chỉ huy công trình là các kỹ sư quản lý các nhiệm vụ kỹ thuật từ các dự án xây dựng, các công trình kiến trúc. Chỉ huy trường là người lãnh đạo cao nhất trong ban chỉ huy công trình nói chung. Kỹ sư hoàn thành tốt nhiệm vụ như thế nào phụ thuộc phần lớn vào khả năng lập kế hoạch, lên lịch và giám sát, kiểm soát nguyên vật liệu xây dựng. Công việc chính của chỉ huy trưởng công trình đó là:

- Chức năng lập kế hoạch bao gồm tổ chức và nhân sự. Trong chức năng này, người quản lý chia dự án thành các nhiệm vụ khả thi, được gọi là các hoạt động xây dựng và xác định thứ tự thực hiện chúng. Sản phẩm của bước này là một sơ đồ logic, liên kết hay biểu diễn đồ họa ban đầu của một kế hoạch các nhiệm vụ và thứ tự hoàn thành.

- Hàm lập lịch thêm một yếu tố thời gian vào mạng logic khi người quản lý trước tiên xác định thời lượng hoạt động xây dựng riêng lẻ và sau đó tính toán toàn bộ thời gian dự án. Sản phẩm của bước này là sơ đồ CPM, thường được trình bày dưới dạng lịch biểu dự án hoặc biểu đồ Gantt.

- Chức năng giám sát và kiểm soát yêu cầu người quản lý chỉ đạo dự án, đo lường tiến độ của dự án, so sánh tiến độ thực tế với tiến độ ban đầu và thực hiện hành động khắc phục nếu tiến độ thực tế lệch đáng kể so với tiến độ đề xuất.

Một chỉ huy trưởng công trình thường là người quản lý dự án là một vai trò chính thức được giao bởi các đại lý xây dựng. Chịu trách nhiệm giám sát dự án tổng thể và giám sát một hoặc nhiều dự án được giao làm yếu tố chính, người quản lý dự án đảm bảo các dự án được hoàn thành đúng thời hạn và trong ngân sách. Quản lý công trình xây dựng thường đặt ưu tiên của công việc và mục tiêu dự án cá nhân. Họ thiết lập quy trình quản lý để đảm bảo vật liệu, thiết bị và phân phối nguồn nhân lực tương xứng với kế hoạch xây dựng. Họ sử dụng quy trình quản lý để đưa ra quyết định phân bổ nguồn lực để giải mã lịch trình xây dựng và các yêu cầu cạnh tranh.

Người quản lý dự án quản lý tất cả các dự án xây dựng được giao cho một đơn vị hoặc tổ chức trực thuộc; nhiệm vụ có thể bao gồm nhiều dự án xây dựng hoặc một dự án lớn, phức tạp liên quan đến nhiều cơ sở.  Người quản lý công trình sẽ hoàn thành việc giám sát dự án và giám sát thông qua một cán bộ giám sát dự án cấp dưới.

1.2. Một số vị trí và vai trò tương đương bạn nên biết

Chỉ huy trưởng công trình đôi khi có một số tên gọi khác nhau nhưng về cơ bản thì vai trò và công việc này gần như không thay đổi. Ví dụ:

1.2.1. Nhân viên giám sát công trình

Người giám sát công trình đôi khi chính là chỉ huy trưởng của công trình đó hoặc nhân viên cấp dưới của họ, vị trí này có một vai trò chính thức được giao bởi người quản lý dự án yếu tố chính. Giám sát viên dự án chịu trách nhiệm về chất lượng và hoàn thành kịp thời các dự án được giao. Chúng thường được gán cho một dự án, cơ sở, nhưng có thể được chỉ định nhiều dự án dựa trên phạm vi dự án và nguồn nhân lực. Trong quá trình thực hiện dự án, người giám sát dự án cung cấp các hành động sau: 

1. Giám sát toàn thời gian, tại chỗ của cấp dưới

2. Phối hợp làm việc giữa các ngành nghề

3. Sử dụng hiệu quả tài nguyên

4. Việc làm nhân sự

5. Bảo trì tiến độ sản xuất

6. Kiểm tra công việc tại chỗ (WIP)

7. Tuân thủ các hướng dẫn về chất lượng, an toàn và môi trường.

Giám sát viên dự án chịu trách nhiệm xây dựng dự toán xây dựng cho lao động, thiết bị và vật liệu, và BOM; Tấm CAS; Kế hoạch QC, an toàn và bảo vệ môi trường; và tiến độ thi công dự án.  Họ bắt đầu các yêu cầu tài nguyên cho một dự án được giao. Giám sát viên dự án xem xét tài liệu dự án để xác định các vấn đề hoặc trở ngại tiềm ẩn ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng và cân bằng các yêu cầu của các yêu cầu cạnh tranh.  Họ giám sát và cung cấp đầu vào cho các báo cáo tình trạng vật chất và theo dõi chi tiêu dự án.  Họ xác nhận các yêu cầu cho các yêu cầu tài nguyên và giám sát việc phân phối tài nguyên đến trang web của dự án.

1.2.2. Chuyên gia về vấn đề trong đơn vị kỹ thuật

Các chức năng sau đây được thực hiện bởi các thành viên của đơn vị kỹ thuật.  Tìm kiếm các chuyên gia về vấn đề chủ đề (DNNVV), những người đã được chỉ định các chức năng này để hỗ trợ lập kế hoạch dự án.

- Quản lý kiểm soát chất lượng. Thực hiện và tư vấn về chương trình QC xây dựng. Phối hợp các nỗ lực với các giám sát viên dự án và các trưởng nhóm được chỉ định của họ để phát triển các kế hoạch QC cá nhân của dự án và kế hoạch QC tổng thể của đơn vị.  

- Quản lý an toàn.  Thực hiện và tư vấn về chương trình Quản lý An toàn và Sức khỏe. Nhân viên an toàn đơn vị có thẩm quyền đối với tất cả các hạng mục liên quan đến an toàn trong quá trình xây dựng. Mỗi giám sát viên dự án chỉ định một thành viên phi hành đoàn là một đại diện an toàn làm việc với nhân viên an toàn đơn vị để điều phối các kế hoạch an toàn cá nhân của dự án và kế hoạch an toàn chung của đơn vị.   

- Quản lý môi trường. Thực hiện chương trình bảo vệ môi trường và tư vấn về tất cả các vấn đề về môi trường, vật liệu nguy hiểm (HM) và chất thải nguy hại (CTNH).  Người quản lý môi trường đơn vị hỗ trợ các nỗ lực lập kế hoạch.  

- Văn phòng liên lạc vật liệu (MLO). Quản lý và tư vấn về mua sắm vật liệu xây dựng, theo dõi và lưu trữ.  Quản lý hồ sơ tài chính dự án. 

2. Chỉ huy trưởng công trình - người hạn chế rủi ro không đáng có

Những chỉ huy trưởng công trình có vai trò quan trọng trong việc hạn chế các rủi ro trong quá trình xây dựng như sau:

- Ngân sách không chính xác: Là một nhà thầu, việc trích dẫn sai một ước tính công việc có thể gây bất lợi lớn;  một số công việc bị đóng cửa trong nhiều tuần, nhiều tháng hoặc thậm chí bỏ hoàn toàn. Ước tính chính xác đảm bảo luôn có đủ tiền cho vật liệu, tiền lương, v.v.  Sử dụng phần mềm dự toán giúp đơn giản hóa giá thầu, ước tính và lập kế hoạch dự án tài chính và làm cho quy trình có phần dễ dàng hơn. Hơn nữa, khi ước tính hoàn tất, các nhà thầu cần một cách dễ dàng để có được dự án trong nền tảng quản lý xây dựng của họ và bắt đầu làm việc.

Khi công việc đang được tiến hành, việc truy cập dữ liệu theo thời gian thực là rất quan trọng để xem tiến độ công việc phù hợp với chi phí công việc như thế nào. Thật không may, nhiều nhà thầu vẫn đang dựa vào các giải pháp phần mềm không tích hợp, tại chỗ, điều này thường có nghĩa là báo cáo dữ liệu bị trì hoãn giữa lĩnh vực và văn phòng, và những người được giao nhiệm vụ phân tích năng suất dự án thường làm việc từ thông tin là ngày, tuần, thậm chí  tháng tuổi. Một giải pháp quản lý xây dựng tích hợp, dựa trên đám mây giải quyết điều này bằng cách tự động hóa quy trình công việc và cung cấp dữ liệu mạnh mẽ và các công cụ phân tích trong thời gian thực.

- Thách thức lao động: Thách thức lớn nhất trong ngành xây dựng hiện nay là lao động. Suy thoái kinh tế đã gây ra hơn một thập kỷ trước để lại dấu ấn trong ngành, khi nhiều công nhân lành nghề bị sa thải trong thời kỳ suy thoái còn lại để kiếm việc làm trong các ngành công nghiệp khác. Vài người đã trở lại, và các thế hệ công nhân trẻ tuổi gia nhập lực lượng lao động ngày càng ít có xu hướng cam kết với sự nghiệp xây dựng. Công nghệ đang giúp thay đổi sự năng động đó, đồng thời hợp lý hóa quy trình quản lý nhân sự và quản lý lao động giữa các tổ chức xây dựng.

Phân bổ chính xác một đội làm việc có thể thực hiện hoặc phá vỡ một mốc thời gian xây dựng. Công nghệ đang làm cho điều này trở nên dễ dàng, bằng cách sắp xếp lịch trình và thu thập thời gian cho lao động trong lĩnh vực này và giúp các nhà quản lý dự án xác định đội nào phù hợp nhất cho dự án nào.

- Phê duyệt: Mọi người tại một số thời điểm trong sự nghiệp của họ đã chơi trò chơi chờ đợi đáng sợ. Chờ đợi một ai đó, một nơi nào đó để đưa ra quyết định giữ cho toàn bộ dự án không tiến lên. Là một nhà lãnh đạo hoặc quản lý dự án trong công việc, bạn phải đưa ra quyết định giữ cho các dự án di chuyển. Phối hợp hành động và phê duyệt các hạng mục một cách nhanh chóng có thể giữ công việc xây dựng đúng hạn (thậm chí có thể đi trước thời hạn) và trong một số trường hợp, dưới ngân sách.

Với khả năng truy cập thời gian thực, dữ liệu kịp thời và chức năng mạnh mẽ mà phần mềm xây dựng tích hợp, dựa trên đám mây cung cấp, các nhà thầu có thể tự động hóa các nhiệm vụ và hợp lý hóa quy trình công việc để đảm bảo đúng người nhìn đúng thông tin vào đúng thời điểm. Nếu một yêu cầu thay đổi được gửi chẳng hạn, một người quản lý dự án sẽ nhận được cảnh báo trên bảng điều khiển của mình và từ thiết bị di động của anh ta có thể phê duyệt và tạo một lệnh thay đổi. Ở văn phòng hỗ trợ, nhóm kế toán thấy sự thay đổi được cập nhật theo thời gian thực và trong bộ điều hành, CFO hoặc chủ sở hữu nhìn vào chi phí công việc thời gian thực có thể thấy những thay đổi được phê duyệt được phản ánh trong các số liệu khi chúng xảy ra. Luồng thông tin liền mạch này giữa lĩnh vực, văn phòng và toàn bộ nhóm được cung cấp bởi một giải pháp cộng tác trực quan được thiết kế để kết nối các hoạt động đã từng tồn tại này.

- Thời tiết xấu: Một điều mà khó có thể kiểm soát được là thời tiết, các điều kiện khắc nghiệt có thể được kiểm soát, cho phép bạn được chuẩn bị, điều này có thể tạo ra sự khác biệt. Nếu thời tiết nóng và ẩm, hoặc lạnh và có tuyết, hãy tính tốc độ chậm hơn trong dòng thời gian và tuân theo các thực hành an toàn cho phi hành đoàn. Khi thời tiết ẩm ướt, cung cấp cho một nhóm làm việc với thiết bị chống thấm nước và công việc phù hợp có thể giữ cho mọi thứ di chuyển.

Hy vọng rằng qua bài viết này bạn đã nắm rõ công việc cụ thể của  chỉ huy công trường cùng những thông tin hữu ích khác cho mình. 

Đăng ngày 21/11/2020, 54 lượt xem