Trọn bộ mô tả công việc trưởng phòng r&d - nghiên cứu phát triển

Mục lục

1. Bạn đã biết vị trí trưởng phòng r&d là công việc gì?

Trưởng phòng r&d viết đầy đủ trong tiếng Anh là Research and Development, dịch ra là nhà nghiên cứu và phát triển. Trong các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đa phần đều có bộ phận r&d được hiểu là bộ phận chuyên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển các dịch vụ, các sản phẩm mới, những công nghệ mới hay bao bì mới nhằm ứng dụng vào sự phát triển của doanh nghiệp. Vị trí trưởng phòng r&d chính là người đứng đầu bộ phận nghiên cứu phát triển này.

Để một công ty thành công, doanh nghiệp cần phải thực hiện thay đổi nhanh chóng. Các nhà lãnh đạo cũng phải xem xét để tìm ra con đường dẫn đến thành công. Trên con đường này chắc chắn sẽ có những rủi ro nhưng quan trọng hơn cả là họ lường trước được các rủi ro đó, các giải pháp đối phó để đem lại giá trị cuối cùng là lợi nhuận và sự phát triển của doanh nghiệp. Thực hiện những nhiệm vụ này là vai trò cốt lõi của một trưởng phòng R&D, mặc dù vị trí này là bất cứ thứ gì nhưng được tiêu chuẩn hóa. Mỗi công ty đều có những yêu cầu rất khác nhau đối với vai trò, và chúng khác nhau tùy thuộc vào giai đoạn cụ thể, tổ chức và cơ quan quản lý của nó. Đó là lý do tại sao điều cần thiết là phải cung cấp rõ ràng về chức năng và nhiệm vụ của vai trò.

Trưởng bộ phận phát triển cũng sẽ tiếp tục quản lý khu vực phát triển các ý tưởng, tham gia vào hoạt động lãnh đạo và quản lý bộ phận nghiên cứu và phát triển. Họ thực hiện trách nhiệm của mình đối với phạm vi sản phẩm toàn cầu bao gồm phát triển lợi thế cạnh tranh và bảo vệ - tăng lợi nhuận của công ty. Điều này đòi hỏi phải cung cấp các sản phẩm sáng tạo với chi phí cạnh tranh, đồng thời cũng đòi hỏi phải tăng tốc độ đổi mới.

Bên cạnh những nhiệm vụ truyền thống này, người đứng đầu bộ phận phát triển còn có vai trò quan trọng hơn trong việc xác định các công nghệ có rủi ro cao nhưng đem lại lợi nhuận cao để tiến hành nghiên cứu và tích hợp với công nghệ hiện có của doanh nghiệp. Ngoài ra, vị trí này cũng ngày càng trở nên quan trọng hơn trong quá trình chiến lược, trong việc thẩm định chiến lược và công nghệ cho các hoạt động của doanh nghiệp và trong cả việc truyền thông thương hiệu và trong việc duy trì mạng lưới bên ngoài trong nghiên cứu và phát triển.

Nhìn chung, vị trí trưởng phòng r&d là vị trí quan trọng tác động không nhỏ đến sự phát triển của doanh nghiệp. Trách nhiệm mà một trưởng phòng nghiên cứu và phát triển cần thực hiện khá nặng nghề, họ không chỉ làm nhiệm vụ giám sát, quản lý, đánh giá mà còn phải thực hiện rất nhiều những công việc chuyên môn khác. Cụ thể mô tả công việc trưởng phòng nghiên cứu và phát triển như thế nào?

2. Trọn bộ mô tả công việc trưởng phòng r&d bạn nên biết

Người quản lý nghiên cứu và phát triển (R&D) thực hiện một số vai trò rất quan trọng trong tổ chức. Họ chịu trách nhiệm nghiên cứu, lập kế hoạch và triển khai các chương trình và giao thức mới vào công ty hoặc tổ chức của họ và giám sát việc phát triển các sản phẩm mới. Ngành mà một nhà quản lý nghiên cứu và phát triển làm việc có thể sẽ có tác động đến các nhiệm vụ cụ thể của họ, vì những chuyên gia này thường tìm việc làm trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, công nghệ, kinh doanh và dược phẩm. Các loại sản phẩm do một công ty dược sản xuất có thể sẽ khác với sản phẩm do một công ty kỹ thuật sản xuất, do đó các nhà quản lý R&D có khả năng chuyên môn hóa theo sở thích của họ.

Bất kể lĩnh vực cụ thể nào, các nhà quản lý R&D thường chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ quá trình phát triển của các sản phẩm và chương trình mới trong một tổ chức, từ giai đoạn lập kế hoạch ban đầu đến thực hiện hoặc sản xuất.  Bạn sẽ cần theo dõi tất cả các chi phí liên quan đến việc tạo ra các sản phẩm mới này và quyết định ý tưởng nào đáng để theo đuổi.  Người quản lý R&D cũng nên cập nhật thông tin về những gì đang diễn ra trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển nói chung để đảm bảo rằng công ty của họ luôn cập nhật và cập nhật những phát triển R&D tiên tiến nhất.

Một trưởng phòng nghiên cứu và phát triển sẽ phải thực hiện rất nhiều công việc, nhiệm vụ khác nhau. Cụ thể hóa mô tả công việc của trưởng phòng RD như sau:

- Phát triển các mục tiêu và chiến lược của dự án để đáp ứng các sáng kiến ​​kinh doanh hoặc khách hàng và sắp xếp kế hoạch làm việc với các đối tác nội bộ và bên ngoài.

- Lập kế hoạch và thực hiện các dự án với tinh thần tự chủ và cộng tác cao. Hoàn thành thương mại hóa thành công các sản phẩm mới được tạo hoặc sửa đổi.

-  Thu hút các nguồn lực hỗ trợ để xác định phạm vi công việc phù hợp cho các kỹ năng hoặc sự phát triển và cung cấp huấn luyện để hoàn thành nhiệm vụ.

-  Tiến hành phân tích kết quả và chuyển thành các khuyến nghị có thể hành động. Trình bày các đề xuất cho đối tượng thích hợp để tiến bộ.

- Chuyển nhu cầu của khách hàng thành các dự án và giải pháp R&D. Điều này bao gồm  phát triển và thực hiện nghiên cứu khoa học, phân tích, giải thích và truyền đạt kết quả và các giải pháp thương mại hóa.

-  Tạo và hỗ trợ tìm nguồn cung ứng nguyên liệu thô phù hợp với các tiêu chuẩn của doanh nghiệp, tổ chức.

- Đảm bảo tất cả các sản phẩm mới được tạo ra hoặc sửa đổi sẽ được chuyển thành công từ trạng thái phòng thí nghiệm sang trạng thái sản xuất mà không có chất lượng hoặc.

- Tạo ra các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu của khách hàng và mô hình kinh doanh

 - Lựa chọn các khái niệm thiết kế chính xác và công nghệ cơ bản được sử dụng cho các sản phẩm mới hoặc cải tiến cho các sản phẩm hiện có những cái

- Giám sát các dự án chính, quy trình và báo cáo hiệu suất, dữ liệu và phân tích.

- Phát triển và thực hiện các phương pháp và thủ tục giám sát các dự án như chuẩn bị hồ sơ của chi tiêu và kết quả nghiên cứu, báo cáo tiến độ và hội nghị nhân viên, để thông báo cho ban quản lý hiện trạng của từng dự án.

- Đàm phán hợp đồng với các công ty tư vấn để thực hiện nghiên cứu hoặc các nghiên cứu áp dụng hoặc hỗ trợ khác.

- Lập kế hoạch và hình thành các khía cạnh của đề xuất nghiên cứu và phát triển như mục tiêu hoặc mục đích của dự án, các ứng dụng có thể được sử dụng từ các phát hiện, chi phí của dự án và các yêu cầu về thiết bị và nguồn nhân lực.

Tải ngay bản mô tả công việc trưởng phỏng RD: MÔ TẢ CÔNG VIỆC.doc

3. 13 kỹ năng mà trưởng phòng R&D cần trang bị cho mình

3.1. Kỹ năng 1: Tạo ra điều đặc biệt cho một dự án

Trường phòng R&D cần có khả năng thiết lập lộ trình trong 5 đến 10 năm tới, sau đó chiến đấu cho những mục tiêu này. Trong giới lãnh đạo, cần có ý tưởng về nơi công ty đang đi và những công nghệ nào sẽ thành công - dẫn dắt hoàn toàn doanh nghiệp trong tương lai.  Những điều này phải tương thích với chiến lược doanh nghiệp của công ty hoặc là động lực cho sự phát triển của công ty.

Về mặt này, trường phòng R&D tương lai sẽ không chỉ xác định và phân tích các xu hướng liên quan với đội ngũ quản lý mà còn hiểu được những tác động có thể hình dung được và tác động của chúng đối với công ty.  Đối với điều này, người lãnh đạo R&D sẽ dự đoán nhu cầu của khách hàng trong tương lai và chuyển những nhu cầu này thành các yêu cầu cụ thể liên quan đến sản phẩm và mô hình kinh doanh. 

Một trường phòng R&D cần có khả năng thiết lập lộ trình trong 5 đến 10 năm tới, sau đó chiến đấu cho những mục tiêu này”. Một trường phòng R&D giỏi phải có can đảm chọn ra một số chủ đề công nghệ nhất định và yêu cầu công ty tập trung vào chúng”.

3.2. Kỹ năng 2: Có tính đổi mới và sáng tạo

Một trường phòng R&D xuất sắc đặt câu hỏi về những giả định về công nghệ, sản phẩm và thị trường, đồng thời cũng tạo ra những cơ hội và lợi thế cạnh tranh mới cho công ty. Chất lượng này cần được thực hiện bằng một cam kết đầy nhiệt huyết trong việc lấp đầy lộ trình phát triển bằng các sản phẩm ưu việt, sáng tạo và có thể cạnh tranh được trên thị trường.

3.3. Kỹ năng 3: Chấp nhận rủi ro

Để thành công ở vị trí này, một trường phòng R&D giỏi phải có can đảm chọn ra một số chủ đề công nghệ nhất định và yêu cầu công ty tập trung vào chúng.  Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là cố tình không tập trung vào các công nghệ khác. Do đó, vị trí này đòi hỏi khả năng trừu tượng hóa, để người lãnh đạo R&D có thể phân biệt điều gì sẽ thực sự trở nên quan trọng trong tương lai của công ty.

3.4. Kỹ năng 4: Đưa ra ý tưởng góp ý chuyên nghiệp

Trường phòng R&D lý tưởng đóng góp một cách chuyên nghiệp vào cuộc thảo luận chiến lược bằng cách trình bày công nghệ cần thiết của công ty và những ảnh hưởng của nó đối với mô hình kinh doanh. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về động lực của ban điều hành, nhận thức về sự phát triển của chiến lược công ty và trên hết là sự hiểu biết sâu sắc về thương hiệu và các yêu cầu của nó.

3.5. Kỹ năng 5: Là nhà lãnh đạo cần biết cách quản lý

Một người quản lý thuần túy sẽ chỉ kiểm soát hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp.  Điều quan trọng hơn nhiều là phải giám sát các chủ đề chiến lược và đề ra định hướng của công ty trong tương lai.

Như đã thảo luận trước đây, một người đứng đầu bộ phận phát triển đặc biệt có tố chất lãnh đạo mạnh mẽ và có thể thúc đẩy mọi người và khiến họ phấn khích về nhiệm vụ cũng như những thách thức lớn. Tiêu chí chính là khả năng đạt được và duy trì cam kết toàn diện của đội ngũ quản lý.

Người lãnh đạo cũng phải có khả năng quản lý hiệu quả trong một ma trận đa chiều.

3.6. Kỹ năng 6: Khả năng thúc đẩy năng lực các thành viên trong team mình

Một trường phòng R&D xuất sắc tạo ra một không gian cởi mở, trung thực và cho phép nhân viên khởi xướng các dự án một cách tự chủ.  Nhà lãnh đạo phát triển giúp họ đặt ra các mục tiêu chiến lược và chịu trách nhiệm thực hiện các vai trò quản lý của mình một cách độc lập. 

Các bước này yêu cầu một tổ chức, các quy trình và cơ quan quản lý tăng cường hợp tác toàn cầu và chức năng chéo, đồng thời phá vỡ sự phản kháng bên trong.  Người lãnh đạo cũng phải có khả năng quản lý hiệu quả trong một ma trận đa chiều.

3.7. Kỹ năng 7: Là một người giao tiếp xuất sắc

Một nhân viên R&D xuất sắc thường được đặc trưng bởi vẻ ngoài tự tin, nhận thức đầy đủ về lĩnh vực phát triển và có thể thể hiện tốt lĩnh vực đó ra thế giới bên ngoài. Người lãnh đạo R&D có thể chỉ ra một cách thuyết phục cách công ty sẽ tốt hơn và nhanh hơn đối thủ cạnh tranh và có thể dễ dàng giải thích những lợi thế này cho các nhà phân tích. 

Điều này đòi hỏi sự tự tin và nhanh nhẹn trên trường quốc tế, cộng với khả năng trình bày rõ ràng chiến lược của công ty bằng tiếng Anh một cách thuyết phục mà không cần đến sự hỗ trợ của các slide powerpoint.

3.8. Kỹ năng 8: Có khả năng tham gia mọi cuộc thảo luận

Điều cần thiết là trường phòng R&D phải có kiến ​​thức kỹ thuật chuyên sâu và rộng. Nếu không có nhận thức này, người lãnh đạo R&D sẽ không biết liệu các chuyên gia có hoàn thành tốt nhiệm vụ của họ trong quá trình phát triển sản phẩm hay không, hay liệu họ đã thỏa hiệp quá nhiều.

Điều quan trọng nữa là trường phòng R&D phải có khả năng đánh giá toàn bộ sản phẩm. Một nhà lãnh đạo R&D phải có khả năng “trải nghiệm” các tính năng của chiếc xe và chuyển đánh giá của mình cho nhóm để thúc đẩy họ. Điều này giả định sự nhanh nhẹn về tinh thần, với khả năng chuyển đổi chủ đề nhanh chóng và thay đổi mức độ phân tích.

3.9. Kỹ năng 9: Phong cách quản lý đa dạng

Các công ty đang tìm kiếm các trưởng phòng nghiên cứu và phát triển có khả năng chịu áp lực, có cái “chất” riêng của mình, những người sẽ không bị “bóp nghẹt” vì bế tắc và áp lực cũng như có đủ can đảm để đưa ra phản đối của họ. Điều đó nói rằng, họ cũng phải có khả năng đưa ra quyết định bằng sự đồng thuận.

Tương tự, những cán bộ R&D này phải có khả năng kêu gọi nhiều yếu tố quản lý hợp tác và chuyên quyền phù hợp với giai đoạn của công ty. Điều này đòi hỏi trình độ cao về kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân, cũng như năng khiếu ngoại giao và đa văn hóa.

3.10. Kỹ năng 10: Tự tin học hỏi những điều mình chưa biết

Một trường phòng R&D đặc biệt tìm kiếm những hướng đi mới cho doanh nghiệp mà chưa một ai nghĩa ra trước đó. Và họ cũng có thể đi những con người mà không thuộc chuyên môn của mình. Tham gia vào những lĩnh vực chưa biết có thể gây khó khăn, nhưng nhà lãnh đạo R&D lý tưởng có sự tự tin để tiếp tục hành trình.

3.11. Kỹ năng 11: Có thể khởi tạo và quản lý thành công các quy trình thay đổi

Một nhà lãnh đạo lão luyện cam kết thực hiện bất kỳ hướng đi mới nào mà công ty đã chọn và cá nhân theo đuổi đường lối mới này ngay cả khi nó mâu thuẫn với thông lệ. Điều quan trọng là người lãnh đạo R&D không cứng nhắc mà còn kết hợp các phát hiện mới từ các dự án thử nghiệm.

Trường phòng R&D nên truyền đạt hướng đi mới và những thay đổi cần thiết với cơ sở lý luận rõ ràng, đồng thời thúc đẩy hướng đi trong tương lai tại mọi cơ hội có thể.

3.12. Kỹ năng 12: Khả năng liên kết đồng nghiệp, nhân viên với nhau trong công việc

Một trường phòng R&D khéo léo có mạng lưới nội bộ và bên ngoài mạnh mẽ về công nghệ, khoa học, và các cơ quan quản lý có liên quan, và có thể sử dụng chúng vì lợi ích của công ty. Điều này đòi hỏi người lãnh đạo R & D phải suy nghĩ và hành động trong các danh mục mạng và đòi hỏi sự hợp tác tích cực trên các ranh giới chức năng.

Từ những liên kết nội bộ và bên ngoài này họ sẽ đem đến những lợi ích chung cho doanh nghiệp mà nổi bật trong đó là việc hoàn thành các mục tiêu chiến lược đề ra.

3.13. Kỹ năng 13: Cung cấp chiến lược

Thành công và kết quả thường đạt được khi con đường đúng được xác định và đi theo một cách nhất quán. Và như vậy, một chiến lược nên hình thành cụ thể cho các sản phẩm trong vòng hai đến năm năm. Ở vị trí của một trưởng phòng nghiên cứu và phát triển, họ sẽ đưa ra những chiến lược, những định hướng cho sự phát triển lâu dài một cách toàn vẹn nhất cho doanh nghiệp.

Nhìn chung, thành công của một nhà phát triển xuất sắc thể hiện rõ ở tốc độ đưa các công nghệ mới phù hợp vào công ty và vào các sản phẩm và mô hình kinh doanh có lợi nhuận. Một điều quan trọng nữa là công nghệ đóng góp nhanh như thế nào - và ở mức độ nào - vào lợi thế cạnh tranh và kết quả của công ty ấy.

Thông qua 13 kỹ năng này có thể thấy rằng yêu cầu mà một trưởng phòng r&d là không hề  đơn giản. Tuy nhiên, sau khi trở thành một trưởng phòng r&d bạn có thể được hưởng rất nhiều chế độ hấp dẫn cùng mức lương thu hút, đáng ngưỡng mộ. Ngoài ra, bạn cũng có cơ hội để trở thành một giám đốc nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

Nhìn chung, trưởng phòng r&d là một vị trí quan trọng, một công việc hấp dẫn đối với người tìm việc. Hy vọng rằng, những chia sẻ trển của timviec24h.vn đã giúp bạn nắm rõ về mô tả công việc trưởng phòng r&d cho mình. Chúc các bạn thành công.

Đăng ngày 20/11/2020, 122 lượt xem